Appendektomi i unga år och risk för senare utveckling av psykiatrisk sjukdom

Övrigt Kolorektal
Ulf Oskar Gustafsson1 , Lucas Ekström1, Hampus Ekström1, Kyriaki Kosidou2, 3, Henrik Dahl2, 3
1 Department of Surgery, Danderyd Hospital & Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, SE, Sweden
2 Centre for Epidemiology and Community Medicine, Stockholm County Council, Stockholm, SE, Sweden.
3 Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Solnavägen 1E, 113 65, Stockholm, SE, Sweden.

Introduktion/Introduction: Studier har indikerat ett samband mellan bakteriell hemostas i tjocktarmen, systemisk inflammation och psykiatriska sjukdomar (gut-brain-axis). Appendix vermiformis har viktiga immunologiska funktioner såsom antikroppsbildning och reservoar för tarmbakterier vid rubbad tarmflora. Vår hypotes är att en exstirpation av appendix i unga år ökar risken för psykiatriska sjukdomar senare i livet.
Metod/Method: I en befolkningsbaserad registerstudie inkluderades alla svenska individer födda mellan 1973-1992 (N = 1.937.488) och följdes prospektivt tom 31 December 2016 avseende utfallet: psykiatrisk ICD kodad diagnos vid en ålder av ≥ 14 år. Tre exponeringar undersöktes: 1) Appendektomerade före 14 års ålder (N=44,259). 2) Individer < 14 år med diagnosen appendicit utan appendektomi (N=1,542). 3) Ljumskbråcksopererade < 14 år (N=35,523). Alla individer i kohorten som inte exponerats utgjorde kontroller.
Resultat/Result: Appendektomerade <14 år hade 19 % ökad risk för att utveckla depressiv sjukdom 1.19 (95 % CI 1.15-1.23), 27% ökad risk för bipolar sjukdom 1.27 (95%CI 1.17-1.37) och 20% ökad risk för ångestsjukdom 1.20 (95%CI 1.16-1.23) jämfört med individer som inte appendektomerats. Inget samband mellan individer med appendicit som inte appendektomerats och psykiatrisk sjukdom kunde påvisas.  Ljumsbråcksopererade hade en gränssignifikant ökad risk för depressiv sjukdom och schizofreni.
Diskussion/Discussion: Appendektomi i unga år, men inte appendicit utan appendektomi, var associerat med en signifikant ökad risk för depressions och ångest sjukdom senare i livet. Kausala samband mellan bakteriemångfald och olika sjukdomar kommer att undersökas med DNA sekvensering och metagenomik av vår forskargrupp inom ramen för den så kallade KOLBIBAKT studien.