Vad är orsakerna till att patienter stryker sina planerade operationer?

Vårdvetenskap
Janeth Mattsson1 , Kerstin Jemt2, Carina Lund Tägt3, Johanna Österberg4
1 janet.matsson@ltdalarna.se, Kirurgkliniken Mora Lasarett, Specialistsjuksköterska kirurgi
2 kerstin.jemt@ltdalarna.se, Kirurgkliniken Mora Lasarett, Sjuksköterska, Operationsplanerare
3 carina.tagt@ltdalarna.se, Kirurgkliniken Mora Lasarett, Sjuksköterska, Operationsplanerare
4 johanna.osterberg@ltdalarna.se, Kirurgkliniken Mora Lasarett, Överläkare kirurgi

Introduktion/Introduction: Kirurgkliniken i Mora har två operationsplanerare som använder planeringssystemet Provisio. Ett återkommande problem är avbokningar av elektiva operationer, ofta med kort varsel. Detta påverkar utnyttjandegraden av våra operationssalar. I Provisio registreras avbokningskoder via SPOR, dock ger den inte tillräcklig information. För att ta reda på vilka orsaker som dominerar och för att man i framtiden ska ha möjlighet att minimera avbokningar utför vi denna undersökning.
Metod/Method: Prospektiv registrering av patienter inplanerade för elektiv kirurgi vid kirurgkliniken Mora lasarett, under
perioden 1 September 2017 till 31 augusti 2018.

Resultat/Result: Under studieperioden utfördes 1332 planerade operationer (702 i slutenvård och 630 i öppenvård). 202 (13%) avbokade sin operation (110 män och 92 kvinnor), 71 % (variation /månad 52% - 100% ) av dessa var planerad för öppenvård. De vanligaste avbokade ingreppen var bråckkirurgi, kolecystektomi och proktologi. Ingen specifik dag i veckan föll ut som mer drabbad av avbokningar, september och januari låg i topp. Främsta anledningen till avbokningarna var annan sjukdom, följt av arbete och utlandsresor. 5% ångrade sig och en avled innan planerat ingrepp. 8 % hade svårt att ta sig till sjukhuset och/eller ingen tillsyn i hemmet. 22 (11%)  av patienterna ombokades av operationsplanerarna ofta pga platsbrist på vårdavdelningen. Endast 5 personer dök ej upp utan att meddela sig och 7 avbokades pga att de ej var tillräckligt optimerade.
Diskussion/Discussion: Förbättrad preoperativ information och påminnelse bör ges till framförallt patienter som ska genomgå öppenvårdsoperation. En struken operation innebär att väntetiderna förlängs. Förslag på patientkontakt en vecka innan operation, samt debitering om avbokning sker 3 dygn innan operation.